Interessante links

RWS wil zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties en initiatieven die werken rond of verband hebben met het levenseinde.

RWS wil je laten kennismaken via hun website.

Zo je nog andere verenigingen kent of je wil er iets over kwijt, laat het ons weten via info@rws.be.

 

ADMD – Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
Onze franstalige zustervereniging
www.admd.be

CPZ – Centrum ter Preventie van Zelfmoord
www.preventiezelfdoding.be

De Maakbare Mens
De Maakbare Mens vzw wil het brede publiek kritisch en correct informeren over de medische en biotechnologische ontwikkelingen en de ethische vragen die zich daarbij stellen.
http://www.demaakbaremens.org/

deMens.nu
deMens.nu verenigt en vertegenwoordigt de vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen
www.demens.nu

Elisabeth
een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen.
www.pastoralezorg.be

Federale Neutrale Beroepsvereniging voor verpleegkundigen
www.fnbv.be

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Representatieve organisatie voor palliatieve zorg in Vlaanderen. Samen met de Netwerken Palliatieve Zorg behartigt zij kwaliteitsvolle zorg voor elke burger.
www.palliatief.be

Johannes Maes
http://www.johanmaes.co/JOHAN-MAES.html

LevensEinde Informatie Forum (LEIF)
(Opleidings)initiatief voor artsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden
www.leif.be

Missing You
Missing You is een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
www.missingyou.be

Opgeven Is Geen Optie
www.oigo.be

Patiëntenrechten
Informatie en dienst van de overheid over patiëntenrechten
www.patientenrechten.be

NVVE : Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig levensEinde
Onze Nederlandse zustervereniging
www.nvve.nl

Raadgever voor gepensioneerden en senioren
Informatie en tips hoe mensen tijdens het pensioen actief kunnen blijven en een nuttige invulling kunnen geven aan het dagelijkse leven.
www.c-and-a.com

Seniorennet
www.seniorennet.be

This is the End
website met informatie en beelden over films en documentaires van verschillende landen betreffende het levenseinde
www.thisistheend.nl

Tele-Onthaal
Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je vragen en problemen. Je hoeft je niet bekend te maken.
Niemand komt te weten dat je een gesprek had.
www.tele-onthaal.be

ULTeam
Consult en advies wanneer men niet terecht kan in regulierehulpverlening (via te betalen consultaties)
www.ulteam.be

Vonkel… een luisterend huis
Een instaphuis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw
www.vonkeleenluisterendhuis.be

Vlaams Patiëntenplatform
Het Vlaams patiëntenplatform overkoepelt en vertegenwoordigt  bijna alle patiëntenverenigingen in Vlaanderen
http://vlaamspatientenplatform.be/

Werkgoep Verder voor Nabestaanden na Zelfdoding
www.werkgroepverder.be

Zorg.Saam
www.zorgsaam.be

Ik-Leef.nl
www.ik-leef.nl

03 272 51 63