Over RWS

Je kan van hieruit naar de pagina met ALGEMENE INFORMATIE

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde.

Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen we alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met patiëntenrechten en levenseinde beslissingen.

‘Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt en ondersteunt.’

Voor wie zijn we er?

We willen er zijn voor iedereen! Actieve en concrete hulp aanbieden is één van onze hoofddoelen.

Iedere burger met eender welke vraag over het levenseinde, kan bij ons terecht.

De materie is niet eenvoudig en vaak worden zaken over het hoofd gezien. RWS beschikt over meer dan 37 jaar ervaring en kan je als geen ander helpen bij administratie of andere mogelijke moeilijkheden.

Twijfel niet en doe het nu. Kom met al je vragen langs op één van onze Permanenties/Vraagmomenten.

Wat kan je bij RWS verkrijgen?

Of je nu patiënt, zorgverlener of ‘gewone’ burger bent, je kan bij ons de nodige documenten en begeleiding verkrijgen.

1. Levenstestament (wilsverklaring betreffende de behandeling)
2. Wilsverklaring inzake euthanasie

Er bestaat verwarring rond de begrippen ‘levenstestament en ‘wilsverklaring inzake euthanasie’’. Veel mensen denken dat de wilsverklaring geldt wanneer zij bijvoorbeeld door een hersenbeschadiging hun familieleden niet meer herkennen. De huidige euthanasiewet laat dit echter niet toe. Daarom is het van belang een voorafgaand ‘levenstestament’ op te stellen. Volgens de wet op de patiëntenrechten kan je bepalen wat je niet meer wenst te ondergaan (bv. kunstmatige beademing). Word je wilsonbekwaam, dan behartigt een door jou ‘benoemde vertegenwoordiger’ je belangen. Het levenstestament blijft onbeperkt van kracht, tenzij je het herroept. De wilsverklaring moet na 5 jaar hernieuwd worden.(*)

(*) De wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd onder de wet van 2002 verloren na 5 jaar hun geldigheid en dienden dus opnieuw bij de gemeente te worden geregistreerd.  Voortaan gelden de wilsverklaringen opgesteld of hernieuwd na 2 april 2020 (datum waarop de wetswijziging van kracht is geworden) voor onbepaalde duur.  Bestaande wilsverklaringen blijven vijf jaar geldig.  Na een hernieuwing worden ze voor onbepaalde duur.

Het is dus belangrijk van je voldoende en juist te laten informeren. Zeker niet iedereen (zelfs gemeentediensten niet) is volledig op de hoogte van de toepassingen op de wetgeving. Bij RWS kan je rekenen op een expertise van meer dan 38 jaar, wij maken je vertrouwd met patiëntenrechten en levenseindebeslissingen.

Je krijgt deskundig en correct advies. Je wordt gericht begeleid en ondersteund.

Lid worden van RWS

Lid worden van onze vereniging levert je extra voorzieningen op.

 • Je wordt gesteund door een grote groep en staat dus niet alleen als individu.
 • Je kan een beroep doen op de ervaring van RWS en je krijgt correct en volledig juridisch advies.
 • Je wordt geïnformeerd via een uitgebreid kwartaalblad.
 • RWS registreert en archiveert jouw documenten (levenstestament, wilsverklaring inzake euthanasie).
 • Je ontvangt jaarlijks een ‘jaar’-kaart na betaling van het lidgeld. Deze kan je bij je identiteitskaart bewaren zodat artsen en/of zorgcentra snel alle nodige informatie kunnen terugvinden.
 • Je behandelende arts kan via RWS een beroep doen op een andere of tweede arts (euthanasiewetgeving) of consulentarts (patiëntenrechtenwetgeving)
 • RWS biedt steun om sterven naar eigen keuze mogelijk te maken (met engagement van een vertrouwenspersoon).
 • In sommige gevallen kan de wet stervenshulp bij voltooid leven toestaan. RWS zal je in dat geval concreet verder helpen.
 • Als lid maak je deel uit van de Algemene Vergadering.

Doe zoals alle andere 7.000 leden en word nu lid.

RWS politiek en maatschappelijk

Wat doet RWS op politiek en maatschappelijk vlak?

RWS ijvert voor het samenbrengen van alle wetten betreffende stervensbegeleiding en overlijden in één transparante duidelijk wetgeving voor iedere burger en patiënt

RWS steunt alle initiatieven ter verbetering & aanvulling van de bestaande wetgeving betreffende stervensbegeleiding en overlijden zoals bv:

 • meer financiële tegemoetkoming voor ( initiatieven van) palliatieve zorg waarin alle levenseindebeslissingen evenwaardig vervat zijn
 • een betere afdwingbaarheid en een breder uitvoeringsvlak van het ‘levenstestament’ (negatieve wilsverklaring patiëntenrechten) met focus op vermijden van medische hardnekkigheid
 • een oplossing voor psychisch ondraaglijk leed dat niet gekoppeld is aan een lichamelijke ongeneeslijke ziekte;
 • geen verzwaarde procedure voor niet-terminale ongeneeslijke patiënten
 • een betere waarborg voor mensen die niet in (diepe) dementie of met verworven wilsonbekwaamheid wensen voort te vegeteren;
 • een doorverwijsplicht voor euthanasie-weigerende artsen.
 • geen beperking in tijd voor de geldigheid van de wilsverklaring inzake euthanasie
 • zieken
 • een duidelijke regeling voor (medische) hulp bij zelfdoding;

RWS wil vermijden dat de Belgische wetten betreffende stervensbegeleiding en overlijden: euthanasie, patiëntenrechten, palliatieve zorg, orgaandonatie en teraardebestelling worden teruggeschroefd.

RWS wil zich blijven profileren als pionier en volwaardig gesprekspartner in onderhandelingen en besprekingen.

RWS vertolkt en verdedigt de mening van een groot deel van de Vlaamse bevolking.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Stuur ze naar redactieraad@rws.be.

Bekijk op onze site ook zeker de rubriek ‘jouw stem’. Hierin horen we graag jouw mening. Stem en/of laat een reactie na. Samen met jou willen we de dialoog op gang trekken. Samen met jou willen we de taboe rond sterven doorbreken.

 

Voordrachten RWS

Waar ook in Vlaanderen, wij brengen graag onze expertise tot bij jou!

Ben je lid van een vereniging of heb je professioneel een groep mensen om je heen die interesse hebben in een gedocumenteerde presentatie rond levenseinde? Neem dan zeker met ons contact op!

Het kan ook bij je thuis! Verzamel personen uit je omgeving die interesse hebben in de thematiek en wij komen de presentatie bij je thuis geven. (Minimum 10 personen)

Uiteraard zijn deze voordrachten ideale gelegenheden om vragen te stellen!

Stuur een mailtje naar info@rws.be , we maken gauw een afspraak.

Naar de agenda

03 272 51 63