Dit is een woord afkomstig uit het oud Grieks en betekent letterlijk “Milde dood”

Wetgeving

In België hebben we sinds 28 mei 2002 de “wet betreffende de euthanasie”.

Volgens artikel 2, hoofdstuk I is de bepaling van het begrip: “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek”.

Elk woord of begrip uit deze bepaling krijgt verdere uitdieping in de erna volgende hoofdstukken en artikels.

Euthanasie kan in België toegepast worden in vier bepaalde situaties.

  • de vraag voor euthanasie, op te stellen door de aanvrager zelf.
  • de vraag voor euthanasie op te stellen door een ‘meerderjarig persoon in het bijzijn van een arts’ (en enkele bijkomende vermeldingen – staatsblad blz. 25588 van 13/02/2003) in het geval de aanvrager wilsbekwaam is maar niet in staat om het formulier in te vullen en te tekenen.
  • het formulier van de patiëntenrechten.
  • het formulier met de wilsbeschikking in verband met euthanasie in geval de aanvrager niet meer bij bewustzijn is.  In het geval de aanvrager terug in staat is zijn wil te uiten primeert dit op de wilsverklaring (wet).  Doordat de wilsverklaring nu onbeperkt geldig is moet er op gelet worden dat de ‘volmachthouder’ nog in leven (of verhinderd, geweigerd of onbekwaam) is op het ogenblik dat er beroep gedaan wordt op de wilsverklaring (RWS 16/07/2020, ook de andere wijzigingen zijn belangrijk bv. in verband met de informatie en doorverwijzingsplicht bij weigering door de arts).  Het is dus wellicht belangrijker geworden om meerdere ‘vertrouwenspersonen’ aan te duiden zoals ook door de wet voorzien wordt (staatsblad blz. 25588 van 13/02/2003)

 

03 272 51 63