Voor Zorgverleners

De ervaring bij de zorg voor een waardig levenseinde is bij vele zorgverleners beperkt tot onbestaande.
Artsen en andere zorgverleners die voor 2002 afstudeerden hebben nauwelijks opleiding gekregen over stervensbegeleiding. Daarom is ondersteuning op het veld zo belangrijk.

De Federatie Palliatieve Zorg biedt met haar thuiszorgequipes en haar palliatieve supportteams reële hulp op maat. Zij beperkt zich tot patiënten in een terminale situatie ( vooral kankerpatiënten) en heeft daarin een sterke expertise opgebouwd.

Het LEIF-initiatief biedt ook hulp in niet terminale situaties. Dit gebeurt door leifartsen die zich ter beschikking stellen als ‘andere’ en ‘tweede arts’ in het kader van de euthanasiewetgeving.

Sinds 2012 is er ook ULteam waar men consult en advies geeft in die situaties ‘waar er niet altijd correct omgegaan wordt met euthanasievragen van o.a. niet-terminale patiënten en wilsbekwame psychiatrische patiënten en men bijkomende voorwaarden stelt’.

RWS steunt bovengenoemde initiatieven en werkt ermee samen. RWS kan zorgverleners op een gerichte en vlotte wijze met bovengenoemde initiatieven in contact brengen.

Maar RWS ondersteunt ook die artsen en zorgverleners die stervenshulp willen bieden aan patiënten in omstandigheden die nog niet door de wet geregeld zijn, of waar er discussie en verwarring rond is. De problematiek van het voltooide leven of het bepalen van de wilsbekwaamheid bij zieke kinderen en mensen met dementie zijn hiervan voorbeelden.

Aanbieden documenten

RWS bezorgt en helpt haar leden met alle nodige documenten en vraagt en moedigt hen aan om deze te bespreken met hun behandelende (huis)artsen. Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn aangaande deze documenten kunnen we de zorgverleners met hun vragen helpen en ondersteunen in het belang van een goede arts-patiëntrelatie.

Duiding wilsverklaring patiënt

  1. Indien onze leden geen getuigen vinden om hun wilsverklaring inzake euthanasie te onderschrijven, kunnen medewerkers van RWS als getuige optreden.
  2. Wanneer onze leden nog geen behandelende arts hebben en in een onvoorziene situatie van blijvende wilsonbekwaamheid terecht komen, kan RWS als vertrouwenspersoon optreden. Men zal de zorgverleners die het RWS – lid bijstaan, op de meest respectvolle manier tegemoet treden.

Concreet

RWS zorgt ervoor dat artsen en andere zorgverleners via mail of telefoon zo snel mogelijk in contact gebracht worden met de arts/verpleegkundige/maatschappelijk werker/ psycholoog tot wie de vraag naar hulp en ondersteuning gericht is.

Er wordt altijd samen gezocht naar de beste oplossing.

03 272 51 63