Levenseinde

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde, voor en door burgers en patiënten.

Naast het bewaken en het verbeteren van de huidige wetgeving, willen we alle mensen die ‘het systeem’ niet kennen, vertrouwd maken met patiëntenrechten, palliatieve zorg en levenseinde beslissingen.

De huidige wetgeving splitst beslissingen rond levenseinde op in drie domeinen:

RWS registreert de documenten van haar leden. Het registreren bij de overheid is geen wettelijke verplichting.

RWS is de enige vereniging die voor alle patiënten een stervensbegeleiding nastreeft waarin alle levenseindbeslissingen evenwaardig behandeld worden en die zich ook inzet voor burgers die hun leven als voltooid ervaren.

‘Beslis zelf over je levenseinde. RWS helpt en ondersteunt.’

Wilsverklaring

RWS moedigt elke burger aan een wilsverklaring inzake euthanasie en een levenstestament op te stellen.
Meer info over  wilsverklaring en levenstestament vind je hier.

03 272 51 63