40 JAAR RWS

Dat we allemaal sterven is zowat het enige zekere in ons leven. Wanneer dat gebeurt of de manier waarop kan niemand ons vertellen dus waarom zouden we niet proberen om zoveel mogelijk ons lot in eigen handen te hebben én te houden?

Recht op Waardig Sterven vzw (RWS) strijdt hiervoor. Al 40 jaar! Als pionier van de huidige wetgeving (wet op de rechten van de patiënt, wet op de palliatieve zorgverstrekking en wet op de euthanasie) beschermen we de werking ervan en pleiten we in naam van alle burgers voor erkenning van een persoonlijke beslissing omtrent het levenseinde.

Meer Weten

LEVENSEINDE

Recht op Waardig Sterven is een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde, voor en door burgers en patiënten.

Euthanasie

Euthanasie

In België hebben we sinds 28 mei 2002 de “wet betreffende de euthanasie”.
Volgens artikel 2, hoofdstuk I is de bepaling van het begrip: “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek”.

Lees Meer
contract

Wilsverklaring

Volgens de wet op de euthanasie kan een handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts zich verzekerd heeft van de geldigheid van het verzoek.

Lees Meer
Palliatieve-zorg

Palliatieve zorg

Op 14 juni 2002 verscheen de “Wet betreffende de palliatieve zorg”. Onder palliatieve zorg wordt verstaan: het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert.

Lees Meer
law-book

Patiëntenrechten

Eveneens in 2002, op 22 augustus verscheen de “Wet betreffende de rechten van de patiënten”
Ze bepaalt wat een patiënt eigenlijk is, wie een zorgverstrekker is en op wie deze wet allemaal van toepassing is als zorgverstrekker.

Lees Meer
icon podcast

Voltooid leven

RWS krijgt steeds meer vragen naar euthanasie met als onderliggende reden levensmoeheid of het ontbreken van perspectief inzake levenskwaliteit. RWS probeert een antwoord te vinden en het onderwerp bespreekbaar te maken door middel van een podcast.

Lees Meer

Recent Nieuws en Evenementen

3 april 2023

Het tweede kwartaalblad, het jubileumnummer staan online.

Het tweede kwartaalblad, een jubileumnummer, staan online Recht op Waardig Sterven vzw bestaat dit jaar 40 jaar en dat verdient een feest. Vandaar dit jubileumnummer waarin […]
30 maart 2023

Verhuis hoofdzetel Recht op Waardig Sterven

Bericht aan onze leden en sympathisanten,   Morgen is onze laatste dag op het vertrouwde kantoor op de Italiëlei 153. Vanaf 1 april is het kantoor […]
10 maart 2023

Viering 40 jaar Recht op Waardig Sterven

40 jaar Recht op Waardig Sterven Komt u met ons vieren op woensdag 31 mei 2023?     Geachte leden en sympathisanten, RWS viert haar veertigjarig […]

RWS maakt sterven bespreekbaar.

End Credits — Full documentary on euthanasia in Belgium (2013)
03 272 51 63