In het kader van 35 jaar RWS hebben wij sinds vorig jaar de prijs Léon Favyts en Hugo Van den Enden in het leven geroepen.

De werken dienen vóór 31 augustus in tweevoud binnen te zijn bij RWS, conform de richtlijnen hierna beschreven:

 

 

PRIJS Léon Favyts en Hugo Van den Enden

1.Doel
:

Een bachelor- of master thesis/eindwerk met als breed onderwerp “Het maatschappelijk aanvaard waardig sterven, levenseindebeslissingen en de relevantie naar de samenleving”. 
(strikte Wetenschap is geen primordiaal gegeven).

2. Wie kan deelnemen?

Alle eerder genoemde thesissen, bachelor of master, maximum twee jaar oud, door studenten die hun eindwerk hierover maakten. Ook eindwerken, gemaakt voor door de Belgische Staat erkende opleidingen, komen in aanmerking.

3. De werken dienen in tweevoud aan de RWS-zetel gestuurd vóór 31 augustus van elk kalenderjaar.
  Ze zijn geschreven in Engels of Nederlands, terwijl er een bondige duidelijke samenvatting van 1 kwartoblad moet worden bijgevoegd in beide talen.  De proefschriften worden digitaal aangeleverd via het secretariaat info@rws.be.

4. Kandidaturen worden kenbaar gemaakt via hogescholen en universiteiten, sociale media en websites.

5. De pluri-disciplinaire jury onder voorzitterschap van een RWS-bestuurder zal oordelen op individuele evaluatie zonder deliberatie. De werken worden geanonimiseerd aan de juryleden verstrekt. Daarna volgt de nominatieve telling van de punten.

6. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar mogelijk.

7. De Raad van Bestuur stelt de waarde van de prijs vast.

8. De prijs wordt bekendgemaakt en uitgereikt rond 2 november van elk jaar, dit ter gelegenheid van de internationale dag Right to Die.

9. Proclamatie. De beste drie werken worden via een korte presentatie voorgesteld door de auteurs.

10. De ingediende werken blijven bezit van RWS, ook als ze voor andere prijzen ingediend zijn.
RWS mag in overleg met de auteurs het volledig werk of delen hiervan gebruiken in publicaties.

11. RWS mag in overleg met de auteurs het volledig werk of delen hiervan gebruiken in publicaties.

17 mei 2019

Kandidatuurstelling Prijs ‘Léon Favyts en Hugo Van den Enden’

In het kader van 35 jaar RWS hebben wij sinds vorig jaar de prijs Léon Favyts en Hugo Van den Enden in het leven geroepen. De […]
03 272 51 63