Raad van Bestuur

marc_voorzitterMarc VAN HOEY
Voorzitter
huisarts, arts bij Zorgbedrijf Antwerpen

Rita GOEMINNERita GOEMINNE
Ondervoorzitter
moreel consulent op rust

jeanJean VROMAN
Secretaris
ereadvocaat, ere-plv vrederechter, beëdigde tolk-vertaler,
gewezen maandcommissaris Commissie van Toezicht bij de Gevangenis te Antwerpen

Léon FavytsLéon FAVYTS († 2013)
stichter en erevoorzitter R.W.S

Elka JORISElka JORIS
Bestuurder
onderwijzeres op rust

Jacqueline SIMONJacqueline SIMON
Bestuurder
staatsambtenaar op rust

Marc COSYNSMarc COSYNS
Bestuurder
huisarts in Wijkgezondheidscentrum Gent, praktijkassistent vakgroep huisartsengeneeskunde UGent, palliatief en ethisch consulent UGent

marcvrMarc VANRYCKEGHEM
Penningmeester
directeur Woon en Zorg Centrum O.C.M.W. Zwijndrecht

amclausAnnemie CLAUS
Bestuurder
maatschappelijk assistente op rust

Het bestuur van RWS deelt mee dat Mevrouw Van Hoek op 9 november 2015 haar ontslag gaf als bestuurder en als afgevaardigde naar RtdE en RtdW. Het bestuur dankt haar voor de jarenlange inzet.
Ondertussen blijft RWS zich inzetten voor haar leden en alle patiënten die op onze vereniging beroep doen.
Over de verwijzing naar het parket van een casus van de voorzitter, in zijn hoedanigheid van huisarts, zal RWS zich uitspreken wanneer de gerechtelijke geheimhouding van het onderzoek vervalt.
Tegengaan van medische hardnekkigheid, verder uitbreiding van de -euthanasieWET, maar ook euthanasie als normaal medische handeling en hulp bij voltooid leven, blijft onze inzet. Daarom steunt RWS ook de zustervereniging NVVE in Nederland (www.nvve.nl).
We verwelkomen bij de Raad van Bestuur als nieuw lid : Annemie Claus !