4de dag van Waardig Sterven en Euthanasie

28 mei 2016

Stadscampus UA Prinsstaat,13 2000 Antwerpen

Thema: dementie en verworven wilsonbekwaamheid

Programma

08.30u: Registratie en ontvangst op de stadscampus, bezoek standen van verenigingen

09.00u: Welkomstwoord door Rita Goeminne, ondervoorzitter RWS

09.10u: Experten aan het woord, ingeleid door Michael Van Droogenbroeck, journalist VRT

-Getuigenis: “Het verhaal van mijn echtgenoot en onze vader”
-Luc Deliens, hoogleraar palliatieve zorg onderzoek VUB-UGent: “Wat onderzoek ons leert”
-Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg: “Wat is het beleid van FPZ inzake dementie”
-Karin Jiroflée, federaal volksvertegenwoordiger Kamer, licht het sp.a-wetsvoorstel toe
-Robert Schurink, directeur NVVE, leidt de Nederlandse “Handreiking dementie” in
-Jurn Verschraegen, directeur dementie expertisecentrum: “Waardig sterven ondanks dementie”

11.00u: Pauze en bezoek standen van verenigingen

11.20u: Interactief panelgesprek en discussie rond het standpunt van RWS over dementie Moderator: Michael van Droogenbroeck (stelde RWS als goed doel op ‘Het Vooruitzicht 2016’)

12.20u: Afsluitend dankwoord door Marc van Hoey, voorzitter RWS

12.30u: Receptie

(Vormingsuren voor zorgverstrekkers en accreditering ethiek voor artsen goedgekeurd)

Inschrijven vóór 15 mei 2016 door storting van 10,00 euro per persoon (5,00 euro per persoon voor RWS-leden) op rekening nr. BE19 3200 2641 7012 van RWS met vermelding van uw naam (namen), lidnummer(s) voor leden én deelname 28 mei 2016

Gepost door | Op 15 februari 2016|In categorie Intern Nieuws, Uit de actualiteit|0 Reacties

Over de schrijver: