Persbericht van vzw RWS nav ‘diaken P.: moordenaar of barmhartige stervenshelper’

SERENITEIT AUB  –

We zijn verbaasd door de tendentieuze berichtgeving betreffende verpleger en diaken P. in de media. Zonder enig bewijs tot op heden wordt deze man met naam, toenaam en foto als moordenaar en psychopaat gebrandmerkt en uitgestoten. Ook zijn familie wordt door het slijk gesleurd.

Tenzij het zou gaan om geldgewin waar heden geen enkele aanwijzing voor is, willen wij deze man, zijn familie en alle betrokkenen onze steun betuigen, als vzw Recht op Waardig Sterven.

Uit vele getuigenissen kennen we de problematiek van verpleegkundigen, zorgkundigen, geestelijken en moreel consulenten in hun omgaan met stervenden, met name daar waar artsen of inrichtende machten door therapeutisch hardnekkig handelen een waardig sterven onmogelijk maken. We kennen ook de vele verhalen van verpleegkundigen die medicatie moeten toedienen bij het levenseinde, op bevel van de arts zonder enig overleg. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. In de tijdsperiode van meer dan 30 jaar waarin de verpleger-diaken werkzaam was, is het onze ervaring dat verschillende zorgverleners, soms gedwongen in moeilijke omstandigheden, patiënten geholpen hebben en nog steeds helpen om te kunnen sterven en dit vanuit een sterk empathisch menselijk engagement.  De ethisch-juridische achtergrond om mensen te helpen sterven in noodsituaties is  de laatste 30 jaar zoals bekend sterk veranderd. Toch blijft in het omgaan met stervenden en sterven veel verwarring bestaan, op ethisch, zorgkundig, levensbeschouwelijk, juridisch vlak. Daarom ijvert vzw RWS voor een duidelijk en eenvoudig wettelijk kader om verschillende soorten levenseindebeslissingen evenwaardig te maken en te kunnen toepassen.

Op 28 mei laatstleden lanceerde RWS op de ‘2de dag van euthanasie en waardig sterven’ in Antwerpen het voorstel van een breed maatschappelijk debat over alle aspecten van sterven en overlijden, met inbegrip van het onderzoek naar vermijdbare sterfte, uitbreiding van autopsiemogelijkheid, de noodzaak van een lijkschouwer en de meerwaarde van een stervensbegeleider, te vergelijken met de vroedvrouw. Ook de mogelijkheid van een transparante stervens- en overlijdensregistratie zoals we die kennen bij de geboorteaangifte, zou een belangrijke bijdrage kunnen betekenen om blinde vlekken te ontdekken en grijze zones zoals palliatieve sedatie te verduidelijken en te plaatsen.

Wij zijn van oordeel dat het parket lessen moet trekken uit vroegere aanklachten die hetzij barmhartige stervenshulp bleken te zijn (de arts uit Oostende, de verpleegster uit Antwerpen) of euthanasie (de arts uit Boom, de voorzitter van de Euthanasiecommissie). De wijze waarop deze zaak in de media komt, zorgt ervoor dat de publieke opinie de verpleger-diaken meteen aan de schandpaal nagelt, terwijl hij recht heeft op een sereen gerechtelijk onderzoek.

Wij zijn van mening dat verpleeg-en zorgkundigen, geestelijken en moreel consulenten meer gehoord en betrokken moeten worden in het maatschappelijk debat over stervensbegeleiding. Zij zijn vaak de eerste lijn in de stervensbegeleiding van patiënten, die aanvaarden of willen verlost worden uit hun lijden.

Laat ons de pijnlijke situatie van een verpleger-diaken optillen tot een positieve aanzet om  menselijke waardigheid te verwezenlijken bij het sterven. Alleen een schroomvolle en serene ethische, maatschappelijke en juridische  aanpak is hierbij de aangewezen weg.

GEEF VERPLEEG- en ZORGKUNDIGEN EEN STEM!

vzw Recht op Waardig Sterven is  een opinie- en actiegroep rond een waardig levenseinde (sinds 1983, met meer dan 7000 leden). RWS ageert tegen medische en therapeutische hardnekkigheid, ijvert voor een waardig sterven en rouwen, zet zich in voor preventie van zelfmoord en ondersteunt burgers die hun leven als voltooid ervaren. Getekend de raad van bestuur 9 juni 2014.

http://www.belga.be/home/

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1991470

Gepost door | Op 10 juni 2014|In categorie Uit de actualiteit|2 Reacties

Over de schrijver:

2Reacties

 1. willemen karina 7 juli 2014 at 20:44 - Reply

  om problemen als deze te vermijden of uit te sluiten word het hoog tijd dat men goed opgeleide mensen in woonzorgcentra tijd en middelen geeft om met mensen die het om welke reden dan ook het leven niet meer aankunnen bij te staan en goed te begeleiden.
  wat ik jammer vind aan jullie petitie is de manier van schrijven over een demente alsof zij geen mens meer zijn!!!
  men spreekt over een persoon met dementie, zou u dat kunnen aanpassen aub,want het doet mij pijn aan het hart dit zo te lezen tewijl men zoveel moeite doet om personen met dementie als volwaardig persoon te integreren ik weet wat hat betekend want heb mijn vader verzorgd tot op zijn laatste dag .

 2. Jos DELEU 11 juni 2014 at 16:05 - Reply

  Ik begrijp jullie bezorgdheid en sta volledig achter jullie ideeëngoed. Maar de daden van de betrokken diaken kaderen binnen jullie visie vind ik een gevaarlijk standpunt omdat zijn handelen niet enkel vanuit jullie perspectief kan geduid worden. Moord is nog een ander feit dan binnen een ontbrekende wetgeving euthanasie mee begeleiden. Het onderzoek is nog niet afgerond maar de contouren tonen toch aan dat voorzichtigheid geboden is. Ik zou jullie positief perspectief niet mee inkleuren vanuit een reactie op deze beschreven feiten in de media. Ik denk niet dat zijn daden vanuit een bondgenootschap met jullie visie is gebeurt.
  Toch verder veel succes met jullie initiatieven om jullie doelstellingen te bereiken.